Podsumowanie projektu

Szanowni Państwo,

w dniu 31 października 2014 zakończył się projekt „KLUB DZIECIĘCY – aktywne dzieci, aktywni rodzice”. W ramach projektu z bezpłatnej opieki dla dzieci do lat 3 skorzystało 28 rodziców (uczestników). Projekt miał za zadanie ułatwinie rodzicom powrotu na rynek pracy, po przerwie związanej z  urodzeniem i wychowaniem dziecka lub dzieci.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie  1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Zebranie rodziców 24 X 2014

Szanowni Państwo,

w dniu 24 października 2014 o godz. 16.00 zostanie zorganizowane spotkanie dla rodziców, którzy zadeklarowali pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym "Tygrysek" po zakończeniu projektu "KLUB DZIECIĘCY - aktywne dzieci, aktywni rodzice". W ramach spotkania będziemy podpisywać umowy dot. opieki nad dzieckiem po zakończeniu projektu, oraz zostaną omówione sprawy organizacyjne.

Cennik dostępny na stronie www.wiosnawsercu.pl

Serdecznie zapraszam
Anna Jeziorska

Język angielski

W naszej galerii są już zdjęcia z ostatnich zajęć z języka angielskiego. Zapraszamy

Więcej artykułów…

  1. Rytmika - film
  2. Zabawy rytmiczne

maluch-tablica

Main page Contacts Search Contacts Search