10 listopada 2014

Szanowni Państwo,

prosimy o przekazywanie wychowawcom w Klubie informacji o obecności lub nieobecności dzieci w dniu 10 listopada 2014.  (Do 6.11.2014 do godz 15.30)

Podsumowanie projektu

Szanowni Państwo,

w dniu 31 października 2014 zakończył się projekt „KLUB DZIECIĘCY – aktywne dzieci, aktywni rodzice”. W ramach projektu z bezpłatnej opieki dla dzieci do lat 3 skorzystało 28 rodziców (uczestników). Projekt miał za zadanie ułatwinie rodzicom powrotu na rynek pracy, po przerwie związanej z  urodzeniem i wychowaniem dziecka lub dzieci.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie  1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Zebranie rodziców 24 X 2014

Szanowni Państwo,

w dniu 24 października 2014 o godz. 16.00 zostanie zorganizowane spotkanie dla rodziców, którzy zadeklarowali pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym "Tygrysek" po zakończeniu projektu "KLUB DZIECIĘCY - aktywne dzieci, aktywni rodzice". W ramach spotkania będziemy podpisywać umowy dot. opieki nad dzieckiem po zakończeniu projektu, oraz zostaną omówione sprawy organizacyjne.

Cennik dostępny na stronie www.wiosnawsercu.pl

Serdecznie zapraszam
Anna Jeziorska

Więcej artykułów…

  1. Język angielski
  2. Rytmika - film

maluch-tablica

Main page Contacts Search Contacts Search